Over de ICT Campus

De ICT Campus biedt opleidingen in een kleinschalige, prettige en kwalitatief hoogwaardige leeromgeving.

Kleinschaligheid op de ICT Campus betekent veel aandacht en begeleiding vanaf het eerste leerjaar tot het diploma. Op de ICT Campus volg je workshops en werkt veel samen in een eigen, niet te grote groep. Hierdoor wordt de kans op het behalen van een diploma groter. Kleinschaligheid biedt ook de mogelijkheid om snel in te spelen op veranderingen binnen de ICT-wereld. Elk jaar wordt gekeken of de inhoud van de opleidingen nog steeds goed aansluit bij de eisen die het bedrijfsleven stelt.​​

Opleidingen op de ICT Campus

De opleidingen Expert IT Systems & Security en Software developer zijn een mix van onder andere competentiegericht, project gestuurd, praktisch en theoretisch onderwijs dat wordt aangeboden in een (mbo) scrum omgeving. Mbo scrum sluit mooi aan op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Je bent vanaf de start heel gericht bezig voor je toekomstige beroep in de ICT. 

In de praktijk

In het eerste jaar wordt de basis gelegd om klaar te zijn voor het lopen van je eerste stage van ongeveer 18 weken. Het is mogelijk om voor meerdere vakken certificaten te halen die een mooie aanvulling zijn op je diploma. Tijdens de stage breng je veel van wat je geleerd hebt in de praktijk.

Meer dan ICT

Naast de ICT-onderdelen staan er verplichte vakken als Nederlands, Engels, rekenen en leren loopbaan & burgerschap (inclusief sport) op het rooster. Ook wordt er veel aandacht besteed aan vaardigheden die nodig zijn voor het goed kunnen functioneren binnen de gekozen ICT-richting. Het gaat hierbij dus om jouw presentatie en houding tegenover bedrijven, klanten en collega’s.